Adatvédelem

Kiadja az Első Magyar Optikus Zrt.

Minden www.latasszakerto.hu és www.látásszakértő.hu oldalra, illetve partneroldalaira (a továbbiakban „Honlap”) való belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszernek:

 A Honlapon található tartalom az Első Magyar Optikus Zrt. (a továbbiakban a „Szolgáltató”) kizárólagos szellemi tulajdona. A Szolgáltató fenntart minden, a Honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával, terjesztésével kapcsolatos jogot. A Honlap tartalmát nemzetközi és magyar törvények védik.

 A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap egészének vagy részének (szöveg, grafika, védjegy, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A Honlap tartalmának egyes részeit − kizárólag saját felhasználás céljából − merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 A Honlap oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, tilos azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni.

 Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újraközvetíteni, még változatlan formában is.

 A Honlap jogosulatlan felhasználása büntetőjogi és polgári jogi következményeket von maga után.

 A Honlapról értesüléseket csak a Honlapra való hivatkozással lehet átvenni, úgy, hogy az átvevő nem módosíthatja az eredeti információt és köteles a Honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden későbbi hivatkozásnál is feltüntetni.

 A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Első Magyar Optikus Zrt. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 


palyazat